Home / Tarih

Tarih

Sosyal Hayatı Olumsuz Etkileyen Bazı Etkenler -1

1.Ahlakî  Yozlaşma        Ahlak kelime anlamı olarak huy, mizaç ve karakter demektir. Kavram olarak ise insanın bir amaca yönelik kendi arzusuyla iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak durmasıdır.       Ahlaki yozlaşma, kişinin ve toplumun yavaş yavaş iyi ve güzel davranışlardan uzaklaşmasıdır. Bunun sonucunda  dinî ve ahlaki değerlerin bozulduğunun …

Read More »

ANADOLU’DA MOĞOL İSTİLASI

Eba Moğol İstilası Anadolu Türk Beylikleri,  düşmanlara (Haçlılar,Bizans ve Gürcüler)  karşı  birlikte hareket ederken ;  hakimiyet alanlarını genişletmek için ise birbirleriyle mücadele etmişlerdir.Moğol TehlikesiSultan 1.Alaeddin Keykubad’ın doğudan beliren Moğol  tehlikesine karşı aldığı tedbirler:1.Konya, Kayseri  ve Sivas gibi doğu sınır şehirlerinin surlarını ve sınır kalelerini yeniden inşaettirmiştir.2.Abbasi halifesine  yardım için asker …

Read More »

İLK ÇAĞDA BAŞLICA MEDENİYET HAVZALARI

1.MezopotamyaA. Genel olarak:Ulaşım, mimarlık, madencilik, çömlekçilik, dokumacılık, çiftçilik , kanal yapımında, tarım,matematik ve geometride gelişmişlerdir.B.Sümerler: Çivi Yazısı icadı,Zigguratlar, astronomi ve ilk yazılı kanunlar.C.Babiller: mimari,Hammurabi Kanunları.D.Asurlular: ticarî koloniler,Anadolu’ya yazı ve tarihî çağların getirilmesi.2.İranA.Satraplık denilen eyalet sistemi.B.Posta teşkilatı.C.Kral yolu ( Sardes’ten  Sus’a kadar).3.HintA.Matematikte sıfırı (0) keşfettiler. Ancak sayı olarak kabul etmediler.4.ÇinA.Barut,pusula,kağıt,matbaa aletleri.B.Güneş …

Read More »

İlk Çağın Tüccar Toplulukları

Lise 1 tarih dersi İnsan ve Göç ana başlığı altında yer alan İlk Çağın Tüccar Toplulukları hakkında bilgi bilgi vermeye çalışacağız. İlk Çağın Tüccar Toplulukları Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar ve Soğdlar’dır. Her ne kadar ders kitabı yazmasa da Yunanlılar’da bu guruptadır. Asurlar: Mezopotamya‘da yaşamışlardır. (MÖ II. binin başlarından MÖ 612’ye kadar) …

Read More »

Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.

Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz. Sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Suriye’den Göçler: Esat yönetiminin tutumu sebebiyle milyonlarca Suriyeli başta ülkemiz olmak üzere pek çok ülkeye göç etti. Bulgaristan’dan Türk Göçü: 1980 yıllarda Bulgaristan Türklerine yapılan siyasi, etnik ve dini baskılar nedeniyle 500.000 civarında Türk ülkemize göç etti. Peşmerge Göçü: 1988 …

Read More »

İnsan ve Göç

İnsan ve Göç özeti www.tarihportali.net tarafından hazırlanmıştır. Kaynak göstermek şartıyla alıntılayabilirsiniz. İnsan ve Göç Toplumların sosyal ve ekonomik aşamaları; avcılık-toplayıcılık, çobanlık, tarım ve uygarlık şeklinde sıralanabilir. Avcı-toplayıcı ve çobanlık dönemlerinde insanoğlu beslenme amaçlı sürekli yer ğiştirmiş yani göç etmiştir. Tarımın başlaması ile yerleşik hayata geçen insanoğlu bu dönemde; su, güneş …

Read More »

Japonya’da Öğrenci Davranış Listesi

Japonya’da her eğitim-öğretim yılı başında öğrenci verilerine okul idaresinin gönderdiği 15 maddelik liste1) Birisi konuşurken dikkatli bir şekilde dinle.2) İnsanlara selam ver, soruları açık bir şekilde ve duyulabilir bir sesle cevapla.3) Sandalyede uygun bir şekilde otur.4) Başkalarına ait olan eşyaların, sana ait olmadığını anla.5) Ayakkabılarını çıkardıktan sonra düzenli bir şekilde …

Read More »

Doğu Akdeniz Medeniyeti

Doğu Akdeniz Medeniyeti konusu İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları konusunun alt başlıklarından birisidir. Lise 1 ders kitabında çok yüzeysel geçilmiştir. Biz de özeti kısa tutmaya çalışacağız. Ekstra bilgi için konu içindeki linklere tıklayınız. Doğu Akdeniz Medeniyeti Doğu Akdeniz uygarlıkları denildiğinde akla Fenikeliler ve İbraniler gelir. Fenikeliler Akdeniz’in tüccar toplumlarındandırlar. Denizcilikte …

Read More »

Anadolu Medeniyetleri Hakkında Maddeler Halinde Bilgi

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları konusunun alt başlıklarından bir olan Anadolu Medeniyetleri Hakkında Maddeler Halinde Bilgi vermeye çalışacağız. Malesef MEB Yayınları Lise 1 tarih kitabından konu çok yüzeysel geçilmiş ve hatta İyonyalılar yok sayılmış. Çok abartıya kaçmadan madde madde yazmaya çalıştık. Her devletin son cümlesine sitemizde bulunan o konuyla ilgili …

Read More »

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları konusu lise 1 tarih kitabında çok yüzeysel anlatılmıştır. Konu anlatımımız esnasında bazı konulara link vereceğiz, onlara da göz atmanız sizin adınıza faydalı olacaktır. İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları İran Medeniyeti Persler toprakları çok geniş olduğundan satraplık adı verilen eyaletler kurmuşlardır. Gelişmiş bir posta teşkilatları vardır. …

Read More »