Home / Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler

TARİH

TARİH NEDİR? Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur. Tarih, yaşanan olayların bir daha yaşanabilmesi gibi bir olasılık olmadığından diğer bilimler …

Read More »

TÜRK SOY AĞACI

Yafes’in soyundan gelen Türklerin soy ağacı, en baştan günümüze kadar tüm kollarıyla aşağıdaki şemadadır. Bu şema soyumuzun gelişim aşamasını ayrıntılı bir şekilde gruplamıştır.

Read More »

SOSYAL BİLGİLERİN ÜLKEMİZDE GELİŞİMİ

          Ülkemizde sosyal bilgiler, bir ders adı olarak ilk defa 1968 yılında kullanılmıştır. İster bu yıllardaki adıyla sosyal bilgiler diyelim, ister 1924’teki gibi tarih, coğrafya ve yurt bilgisi adlarıyla ya da 1980 sonrasında olduğu gibi milli tarih, milli coğrafya ve vatandaşlık bilgisi adlarıyla ayrı ayrı ele …

Read More »

SOSYAL BİLGİLERİN TANIMI

          Sosyal bilgiler dersi, ilköğretim 4-5-6-7. sınıflarda verilen çok yönlü bir derstir. 4. sınıf öncesinde ise 1. sınıftan 3. sınıfa kadar hayat bilgisi adı ile öğrencilere aktarılır. İlköğretimden (Halk adıyla ortaokul) sonraki süreçte ise lisede sosyal bilgiler tarih, coğrafya ve felsefe olarak ayrı ayrı adlandırılır. Hepsi …

Read More »

PRATİK BİLGİLER

NOT: Herhangi bir bilgiyi kolaylıkla bulmak için “ctrl+F” tuşunu kullanabilirsiniz. Tarih İçin Pratik Bilgiler                     Çinliler ve hunlar arasındaki ilk anlaşma: Kuzey Şansi Hun kelimesinin anlamı: Kavim, Topluluk, Halk Vatan sevgisinden ilk bahseden Türk Hükümdarı: Metehan Bilinen İlk Türk Hükümdar: Teoman (Asya Hun Devleti) Bilinen ilk Türk …

Read More »

SOSYAL BİLGİLERİN KAPSAMI VE VİZYONU

SOSYAL BİLGİLERİN KAPSAMI          Sosyal Bilgiler, eğitim alanının oluşturduğu bir kavramdır. Bu disiplinler arası alan Sosyal Bilimler alanındaki kavramsal ve bilimsel gerçeklerin eğitim süreci içinde ele alınarak bireyin toplum içinde gelişmesini, yetiştirilmesini amaçlamaktadır.           Sosyal Bilgiler, toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci …

Read More »

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ TEMEL YAKLAŞIMI

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ TEMEL YAKLAŞIMI          Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla beraber iletişim imkanlarının küçülttüğü dünyamızda en önemli faktör haline gelmiştir. Çağımızda tartışılmaz üstünlük, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullananlarındır. Bilginin kazanılmasında, kullanılmasında ve donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde de en önemli görev eğitimi sistemimize düşmektedir. Bu …

Read More »

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

KONUDA NELER ANLATILIYOR? Türk adının anlamları Türk göçlerinin nedenleri ve sonuçları İskitler ve Asya Hun Devleti Kavimler göçü ve sonuçları Avrupa Hun Devleti / Avarlar Macarlar / Peçenekler / Uzlar / Sibirler / Bulgarlar Orta Asya’da kalan diğer Türk toplulukları ve devletleri Köktürkler Uygurlar Kırgızlar Hazarlar Türgişler Başkurtlar / Akhunlar …

Read More »

SOSYAL BİLGİLER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ BİR DERS? Sosyal bilgiler yalnızca ders değildir. Ülkenin geleceğine temel oluşturan değerlerinde öğrencilere aktarıldığı çok önemli bir bütündür. Bu bütünün içerisinde hem bugün hem yarın hemde geçmiş vardır. Geçmişini öğrenen, çevresini tanıyan ve sosyalleşen çocuk, ülkesinin gelişmesi için çaba gösteren bir birey haline gelecektir. …

Read More »