Home / Din Kültürü

Din Kültürü

Fil suresi hangi olaydan bahsetmektedir

Cevap: Bu olay Hz. Muhammed doğmadan kısa bir süre önce olmuştur. Habeş Kralı Necaşi’nin bir valisi olan Ebrehe adındaki kişi, Mekke ve Kabenin akın akın insanlar tarafından ziyaret edildiğini görünce bu ticareti engellemek için karşılık olarak Sana’da büyük bir kilise yaptırmıştır. Buna rağmen bunu engelleyemeyen Ebrehe Kabeyi yıkmak için içinde …

Read More »

Hz. İbrahim’in Allah’ı arama öyküsünü kısaca anlatınız

Cevap: Ülül Azam peygamberlerin 3. Olanıdır. Hz muhammed (sav) dan sonra insanların en üstünüdür.  Hz İbrahimin nesebi Nuh (as) oğlu Sam’ a dayanır. Hz. İbrahim Mezopotamya’da bulunan Keldani kavmine gönderilmiştir. Hz ibrahimin en büyük özellikliği Allah’ın varlığını akıl ve mantığıyla bulmasıdır. Allah ona Kur’anda Halil’im (dostum) diye buyurmuştur. Putperest bir …

Read More »

Kuran niçin islam’ın temel kaynağıdır

Kur’an niçin İslam’ın temel kaynağıdır? Cevap: Kur’an-ı Kerim ilahi kaynaklı bir kitap olup, biz Müslümanların yapması ve kaçınmsı gereken her şeyi anlatmıştır.  Kur’an-ı Kerim bizler için bir klavuz niteliği taşımaktadır. İslamın en büyük ve temek kaynağıdır.  

Read More »

Kur’an insana her konuda yol gösterir; hayatımızın her alanında Kur’an-ı esas almalıyız

Kur’an insana her konuda yol gösterir; hayatımızın her alanında Kur’an-ı esas almalıyız.  Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru yolu gösteren ve bilmedikleri hususları onlara açıkla­yan bir rehberdir. Kur’an’da Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları, inanç esasları, Allah’a nasıl kulluk edileceği, ahlak ilkeleri, evrenin nasıl yaratıldığı, ahiret hayatı gibi pek çok konuda açıklamalar bulunmaktadır. Kur’an, …

Read More »

Fil suresinin içeriğinde neler olabilir? Surenin adını da dikkate alarak düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

Fil suresinin içeriğinde neler olabilir? Surenin adını da dikkate alarak düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız. Fil suresi, Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir. Peygamberimizin doğumundan kısa bir süre önce gerçekleşen Fil Olayından bahsettiği için bu adı almıştır. Yemen Valisi Ebrehe’nin Kabe’yi yıkmak için Filleri kullanmak istemesi fakat fillerin Yemen Valisi Ebrehe’nin komutlara uymaması, yerinden kalkmaması, sürü …

Read More »